Nou goed, proberen: ben getrouwd, heb een zoon, geef les, rijd momenteel met een Mitsubishi Lancer, nummerplaat ccv089. Hm. Bottelaer besluit zijn biografie zelf te schrijven. Het eerste wat hij doet is een pseudoniem zoeken, afgeschrikt als hij is door zijn familienaam, die hem akoestisch aan een onder water ge laten wind doet denken, en inhoudelijk teveel relateert aan zijn voortdurend geworstel met de fles. Ook ik schrijf onder pseudoniem. Waarom? vraagt de interviewer. Stilte. Eigenlijk hou ik niet van dubbelzinnigheid. Ik heb het wel eens verklaard vanuit een overlevingsreflex: toen ik begon te publiceren gaf ik les in het soort school dat niet zou aarze len schrijvend personeel te ontslaan, wanneer het in zijn werken de thematiek van het heiligenleven of mirakelspel overschreed. Maar dat is slechts een gedeeltelijke uitleg. In onze huidige glazen wereld kan je geen verstoppertje spelen, zeker niet achter een woord. En eigenlijk wou ik dat ook niet. Het pseudoniem dat ik koos, klonk daarom amper verhullend: ik nam mijn adres als nieuwe familienaam, dat was alles. Toch bleef ik 'Van Heulendonk', ook toen ik al lang (om niet-literaire redenen) ontslagen was, en het camouflage-excuus zijn geldigheid had verloren. Er moest dus meer achter zitten. Zorro-romantiek? Ben Traven-syndroom? Auteurs hebben nog altijd iets van de outlaw. Zij opereren in de eenzaamheid van hun schrijf kamer, ondernemen van daaruit uitvallen naar de buitenwereld, naar zichzelf. Ze ontsnappen zo gedeeltelijk aan sociale sjablonen, zijn heer en meester binnen hun universum van papier. Daarin telt maar één wet: een esthetische - het produkt moet goed zijn, moet aan een norm beantwoorden, die van de literatuur, met andere woorden: hun norm, opnieuw. Een tweede motief: het onbehagen van de histrionische mens. Het besef dat sociaal functioneren niet kan zonder rollenspel. Je est un autre. Aan de schrijftafel echter verdwijnt de acteur. Daar is alleen plaats voor die andere. Die moet dan maar een nieuwe naam krijgen. Pseudoniem als masker dat afvalt, eerder dan één dat wordt opgezet. 'Schrijven is de enige manier om me niet door anderen te laten leven,' 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 49