Portret van Machteld (fragmenten) MARK INSINCEL Om te worden bemind moet je naakt zijn. Ik ben bereid, zei ze, maar ze was voorbereid. Vluchten wil ze, dacht hij, daarom is ze lief; liever wil ze niet bemind worden, ze voelt zich als betrapt als ze verlangt. Pas als ze angst voelde voelde ze zich beschermd. Ze liep gebukt zo dat men dacht: waar loopt ze onder gebukt - een harnas, een masker? Ze vermomde zich in gehoorzaamheid, ze zou geen aanstoot ge ven. Of daagde ze uit? Wilde ze bevredigd worden net als het niet kon? 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 38