rentie aan de ezel opgedragen, omdat niemand van hem een belang wekkend referaat verwachtte. Hij liet zich dit bedenkelijk voorrecht aanleunen omdat hij aan het dragen van een juk gewoon was. Met zijn verfijnde aanvoelingsvermogen gaf de ezel allereerst het woord aan de hond, want uit diens beweeglijke snuffelneus bleek een onbedwingbaar ongeduld. -Tja, zei de hond, laat me maar dadelijk vertellen dat ik de ware betekenis van het reizen achterhaald heb! Niet voor niets heb ik ons dorp tot in de verste uithoeken doorkruist. Geen schutting en geen boom heb ik ongemerkt gelaten, geen vuilnisvat en geen hoopje faecaliën zijn mijn neus voorbij gegaan. Het is ongelooflijk wat een schat aan geurschakeringen ik heb leren onderscheiden, herkennen, karakteriseren en catalogiseren. Breng mij een staal van om het even welke stof uit de omgeving en na éénmaal snuiven vertel ik waar het vandaan komt en waaruit het bestaat! Het is duidelijk, besloot de hond: we reizen om te leren, van deur tot deur, en kennen als we keren, menige nieuwe geur! De ezel zette zijn oren rechtop van bewondering, Hij balkte zijn dank baarheid uit omdat het vraagstuk zo vlot opgelost was, zodat hij prompt van het voorzitterschap verlost zou zijn! Maar de overige leden van het gezelschap protesteerden luidkeels want ze waren niet gelukkig met de methodiek en de conclusies van de hond. -Te intellectualistisch, vond de kater! -Te cerebraal, piepte de mol! Omdat de worm kronkelde van ongeduld, gaf de voorzitter hem meteen het woord. -Nee, zei de worm, onze collega de hond heeft niet diep genoeg ge boord! Met de koele neus blijf je aan de oppervlakte van de dingen. Dan heb ik heel wat grondiger gereisd! Met heel mijn lichaam heb ik me in verscheidene stukken van de wereld ingegraven. Eerst in een appel, waar ik tot de kern doorgedrongen ben. Vervolgens, samen met de appel, in het spijsverteringskanaal van een meisje, dat ik in alle holten en bochten heb geëxploreerd. Daarna, samen met de resten van haar ontbijt in een droge sloot, waar ik een winter lang heb geleefd tussen bladeren die tot humus zijn vergaan. Tenslotte hier in de tuin, samen met de humus waarmee de tuinman de tulpebollen heeft beschermd en gevoed. Zo weet ik op een veel intiemere manier dan onze collega de hond wat de betekenis van het reizen is. Ik heb het immers met heel mijn persoonlijkheid, lichaam en geest, door- 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 26