Ballustrada Optima Forma Het feestje zit erop, het eerste lustrum is achter de rug. De uitgave van Zeeuws Licht was inhoudelijk en qua uitvoering een hoogtepunt in de Bailustrada-uitgaven. Ruim een maand te laat werd de bundel door Hans Warren in de PZC besproken, niet onverdeeld gunstig overigens. De kritiek was aan meerdere uitgaven van 'Zeeuwse' auteurs gewijd. Wat in het stuk opviel was de onwellwillendheid en de botheid waarmee de would-be Zeeuwse Kafavis zijn opmerkingen toonzette: 'Jaap Goedegebuure: criticus zonder zelfkritiek; Hans Verhagen: vertegenwoordiger van een voorbije tijd'. Geen stelling werd verdedigd, beschrijvingen volstonden; kortom, hij had ze weer gemakke lijk verdiend die vrijdag. Het is misschien geen gek idee voor de hoofd redactie van de PZC om het instituut Warren gedeeltelijk te ontmantelen, en bijvoorbeeld voor zaken die niet direct de wereldliteratuur betreffen een frisse kracht aan te stellen, geen keizer maar iemand die behoorlijk gekleed gaat. De boekhandel van B. is over de kop. Ik heb drie grote dozen vol proza en poëzie voor een schijntje uit de kale en ontredderde ruimte weggesleept, tk voelde me een beetje oorlogs winstmaker, toen ik de deur uitsloop. Ik heb hem nog wel gevraagd of hij het niet erg vond, dat ik voor zo weinig geld zo onder zijn boeken huishield. 'Ik zou het nog erger vinden, als je niks kocht,' antwoordde hij chagrijnig. Helaas zijn mijn leesgewoonten enigszins door mijn ongeremde aankopen aangetast. Ik lees een boek half en begin al weer aan het volgende. Overigens, B. drijft nu met zijn vrouw een kinder boekenzaak. Voor een goed kinderboek moet je in Zeeuws-Vlaanderen bij hem zijn. MINOR 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 6