Voorwoord Terwijl Europa krampachtig probeert een schijneenheid tot stand te brengen bakkeleien Euro-nationalisten over de toekomstige Euro voertaal. Wordt er een nieuwe taal ingevoerd? Nee, natuurlijk niet. Daarvoor is het werelddeel te oud en te star. De sterkste staat wint, daar is economisch het meeste voordeel mee te behalen. De overige staten zien hun taal verworden tot eerst een lastig, daarna kwijnend en tenslotte uitstervend dialect. Maar voor dat gebeurt hoopt Ballu- strada nog een Vlaanderennummer uit te brengen met bijdragen van Vlaamstalige schrijvers. In ieder geval voor het einde van dit jaar, als het dan nog niet te laat is. Also Schüss, R. 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 5