verwachten: Land en zee, Jeroen van Westen (fotografie); Een nieuw pandje, Leendert Witvliet (poëzie); Boventonen, Albert Megens (poëzie); Over Frederik van Leden, Jan Fontijn (essays); Odysseus' reis naar Walcheren, Miriam Crezée (poëzie en grafiek). Abonnement op een jaargang van zes boekjes door overschrijving van 26,- op girorekening 44.42.756 of op rekening 33.50.30.971, Rabobank Middelburg, onder vermelding 'Abonnement Slib-reeks'. Adres: SBK Zeeland, Kuiperspoort 22, 4331 GS Middelburg, tel. (01180) 11443. 43

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 45