ruime marge in acht genomen door elk boekje in een oplage van duizend te drukken. De huidige voorraad bedraagt 18.000 boekjes. Met geduld en liefde wacht de Slib-redactie op nieuwe lezers. Ge- ramsjd wordt er niet! Fnkele jaren geleden kwam er een eind aan het bestaan van het ZKC. De doelstelling van het centrum was achterhaald. De Slib-redactie werd voor de keus gesteld: stoppen of al dan niet zelfstandig door gaan. Juist omdat de reeks een gezonde financiële basis had, besloot de redactie door te gaan en wel onder de paraplu van de stichting Kunstuitleen Zeeland. De eerder gesignaleerde betrokkenheid van de redactie bij de ontwikkeling van de beeldende kunst vormde een aanbeveling. Financieel verandert er weinig en natuurlijk blijft de onafhankelijkheid van de redactie gewaarborgd. 'Het handwerk' wordt voortaan verricht door medewerkers van de Kunstuitleen. Sinds kort zijn Hans Bommeljé en Gilles van Sparrentak (stichting Zout) verantwoordelijk voor de vormgeving van de Slib-boekjes. Zij zorgen voor verrassing en schoonheid. Als de Slib-redactie niet oppast geeft zij binnenkort een bibliofiele reeks uit, maar vooralsnog ziet het er niet naar uit dat schoonheid de uitgangspunten zal aantasten. Hoofdredacteur van de Slib-reeks is drs. Aarnout de Bruyne (1942), ooit afgestudeerd in de letteren op het nagelaten werk van Paul van Ostayen. Hij koestert de literatuur en waakt daarnaast over gezonde economische principes binnen de redactie. Over zijn reeks: 'Met name voor de poëzie vind ik het bestaan van de Slib-reeks heel belangrijk. Dichters maken tegenwoordig nog maar weinig kans bij een uitgever. Wij zorgen ervoor dat debutanten een opstapje krijgeti naar landelijke uitgevers en tijdschriften. Verder vinden wij onze motivatie in de omstandigheid, dat ieder boekje voor ons een eigen geschiedenis omvat. Pen boek komt niet zo maar tot stand, maar betekent ontwikkeling op literair en menselijk vlak. Plet gaat mij niet in de eerste plaats om het prestige van onze reeks; wat ik belangrijk vind is mensen met talent helpen. In dit verband vind ik het jammer dat de pers, ook in deze regio en dan bedoel ik natuurlijk met name de PZC, zo weinig en helaas geen consequente aandacht schenkt aan ons werk. Tierwijl wij toch de zaak van de literatuur dienen. De Slib-redactie bestaat uit: A. de Bruyne, F. van Vloten, W. Hofman, R. Reijkse, F. Beerends. De komende tijd kan men de volgende uitgaven 42

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 44