hierin zal sprake zijn van een symbiose tussen beeldende kunst en literatuur. Natuurlijk dichten de sceptici het periodiek geen lang leven toe en helaas krijgen ze gelijk. Na twee jaar moet de redactie haar werkzaam heden staken. Oorzaken: te weinig geld, te weinig kopij, te weinig abonnees. Erger kan het niet. In 1978 besluit de Slib-redactie het literair initiatief op andere wijze voort te zetten. Men kiest voor een reeks van kleine goedkope boekjes. Een hoge prijs mag de gang van de literatuur naar brede lagen van de bevolking niet in de weg staan. De eerste uitgave betreft een verhaal van de nog jonge Biesheuvel. Ironisch genoeg is de titel De Verplette rende Werkelijkheid. Inmiddels zijn de doelstellingen van de redactie aangescherpt. Men wil vooral aankomende schrijvers een kans geven. Om de reeks een breder draagvlak en meer allure te geven, wordt een beroep gedaan op gevestigde namen. Ook bij de laatste categorie is de oorspronkelijkheid van het werk een voorwaarde voor publikatie. Een enkele keer wordt volstaan met het afdrukken van een lezing (essay) die eerder in een krant of tijdschrift is verschenen. De nieuwe opzet lukt. De redactie slaagt erin de boekjes een hoge graad van eigenheid mee te geven. Per jaar verschijnen er zes deeltjes, waarvan er één in zijn geheel aan beeldende kunst gewijd is. Gedurende lange tijd is Leonard Snelders de man die zijn ziel in de vormgeving legt. Het abonneebestand zal groeien van 150 naar 600. Wonderlijk genoeg vinden de boekjes de meeste aftrek buiten de provincie Zee land (60%). In Zeeuws-Vlaanderen zijn welgeteld vijf lezers bereid de gok te wagen. Hoe is de bedrijfsvoering bij de Slib-reeks zo gezond kunnen worden? Wat betreft het abonneebestand heeft men veel te danken aan contac ten op beurzen en boekenmarkten (Drukkers in de marge, Paradiso Amsterdam en de Boekenmarkt in Deventer). De economische basisgedachte is dat de reeks zichzelf moet kunnen bedruipen. Subsidies zijn geschikt om financiële leemtes op te vullen, maar mogen geen hoofdbestanddeel vormen van de begroting. Een enkele keer wordt een deeltje herdrukt. De Wereldverbeteraar van Freek de Jonge kreeg drie herdrukken, maar met dat boekje had Boudewijn Btich dan ook secondenlang op het scherm gezwaaid. Vandaag de dag ziet de redactie van herdrukken af omdat voorraden te zwaar op de exploitatierekening drukken. Bovendien wordt een 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 43