Slib of de kunst van het uitgeven ANDRE VAN DER VEEKE Middelburg, 1976. Een onbekend document, opgesloten in een anonieme wijnfles, spoelt aan op een Walchers strand. Na bestude ring door plaatselijke geleerden blijkt dat het om een literair geschrift gaat met de substantiële naam SLIB. In de redactie zitten Wim Hofman, Anton van Kraaij, Johanna Kruit en Teun de Lange. Literatuur moet voor iedereen bereikbaar worden. Een jaar eerder is het Zeeuws Kunstenaars Centrum (ZKC) opge richt, een ontmoe tingsplaats voor jonge schrijvers en experi mentele beeldende kunstenaars. Er is een schreeuwend gebrek aan expositieruimte in de regio. Geduren de elf jaar zal het ZKC in deze behoefte voorzien met een frequentie van één tentoonstelling per drie weken. Het ontmoetings centrum start in het spreekwoordelijke krot, in dit geval ge legen aan de Noord straat. Behalve beel dende kunst dient de literatuur gestimu leerd; aanvankelijk door lezingen, later door de uitgave van een tijdschrift. Ook Uit: De psychobiologie van het feestvieren, D. Hillenius/Peter Vos (grafiek), Slibreeks nr. 34. 40

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 42