Geïnteresseerden in de (Zeeuwse) kunstgeschiedenis, waaronder ook zeker lezers van Ballustrada zullen zijn, worden van harte uitgenodigd zich bij de werkgroep aan te sluiten. Men behoeft overigens geen lid van het Zeeuwsch Genootschap te zijn! De contributie bedraagt 15,-. Opgeven kan via het voorlopige correspondentie-adres Postbus 378, 4330 AJ Middelburg, tel. 01180-39955 (Bureau Provinciaal Museum consulent). 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 41