Ballustrada, waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael Jaargang 6, nummer 2 Redactie André van der Veeke, M.C.S. Raats, Willy de Houck, Jan J.B. Kuipers Redactieadres A.J. van der Veeke Oranjestraat 24a 4532 BS Terneuzen Tel. (01150) 96760 Medewerkers Leendert Beye, W.F. Broekhuis, Peter Cuijpers, Jan J.B. Kuipers, Minor, Raats, Wim Scholten, André van der Veeke Omslag Ko de Jonge Grafiek Leendert Beye, Peter Vos Los nummer 5,50 Abonnement 25,- (vier nummers, inclusief porto) Bankrekening Amrobank Terneuzen, rek.nr. 49.92.02.864 (gironummer bank 10.68.635) Met dank aan de Provincie Zeeland en onze adverteerders. ISSN 0921-0148

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 3