d* <r Panta rhei A -y S> t f t C? Cis 3=> Het kind dat de-ze morgen bij mij zat (to 4 C WS y e F e ^7 cis -p e F e Die-se Wör - te - - die-se Stira - me ft ?t. f e f Gr- Het kind dat deze raor-gen^btj mij zat G G Cés A Wi rt -"0 n G f 6 r en in de spie-gel keek l'pA flC ft fi_ C. M J G G 9 «is e die e-ven nog haar blik o\ y net lach-te y e f e Ijeek 6-W r y t f f> cïr-p e f lang-e her kcmmt es an Ihm vor-t £-*• Wc. A;t. I» C i» gei r> 6 die Wört-er sam-meln sich QGG.ta£9 y Je. <5? ts er ts és c ook ik keek in de spie-gel C s> -j> c. Ges fe G A- de sple-gel van het kind dat bij mij zat Ar ff G C& G G blijf zit-ten waar je zit zei ze <3 Os*. (^l - C«S 4 .4 36

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 38