Vermogen W.F. BROEKHUIS Voor het hemelse besteld, het verwenste niet te kunnen al dan niet te moeten dan d'ander hem te allen tijde stelt. Door ziekte soms te veel ontgroeid, door niets dan geld uit zijn persoon gezogen, vermag de moeite de tot troost gevormde zekerheid al jaar en dag vervormen, tot eeuwig onvermogen. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1992 | | pagina 22