De eeuwig lichte stilte Een stuk proza over tijillooslieiil/licht/niimte Het is stil... 't lichte slaan Geen gerucht van de statige klok dringt door aan de wand tot 't vertrek als bedoelde zij In felle kleuren klank en ruimte gloeien de meubels van 't tijdloze in het zonlicht even maar zodat je ogen behoedzaam verpijnlij kt staren af te tasten naar duizenden zwevende stofjes 't Laatste golfje geluid gevangen in ebt zachtjes gloeiende banen nauw hoorbaar zonlicht weg die de hoge ramen Over blijft fel doorbreken de lichte atmosfeer Zwijgzaam likt met dansende stofjes een luie lapjeskat doorschi j nende schaduw liggend op de sofa en kleuren die suffig een ledemaat uiteenspatten zonder 't ritme en vervloeien van 't tijdloze alles gevangen in te verstoren het zonlicht en slaapt Een vredig na wat slikken tijdloze rustig verder zonwarme Plechtig klinkt eeuwig lichte stilte... onbestemd zacht LEVIEN VAN DOESELAAR

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 33