De Grote Schilderijenroof JOOP VISSER's verschijnt eind 1990/begin 1991 U kunt De Grote Schilderijenroof bestellen door 15,00 te storten op één van de volgende rekeningen met vermelding van lettercode GSR en uw eigen naam en adres. - Postrekening 44.48.815 t.n.v. Joop Visser, Haarlem Verenigde Spaarbank Haarlem, rek.nr. 84.33.11.681 t.n.v. Joop Visser, Haarlem Ook nog verkrijgbaar: De olifant en de muis Verhaaltjes voor het slapengaan (Bestellen met lettercode OME, 12,50) N.B. korting tot 7 januari 1991 bij bestelling van meer dan één exemplaar: - elk tweede en volgende exemplaar GSR 10,50 - elk tweede en volgende exemplaar OME 8,75

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 26