-:n.* Romantic agony Schoolvoorbeeld als ik ben van een romantica klad ik de borden vol van hiinmelhoch verheven taal venvijs naar Heine en citeer Piet Paaltjes. Maar ach, de woorden blijven na in het lokaal 5b gaat over tot mechanica. Ik geef, zum Tode thans betrubt aan klas la een doodlijk saaie les grammatica. MIEKE TILLEMA

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 25