Kik it Ballustrada, waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael Jaargang 4, nummer 4 Winternummer Redactie André van der Veeke, M.C.S. Raats, W. de Houck, J. Kuipers Redactieadres A.J. van der Veeke Oranjestraat 24a 4532 BS Terneuzen Tel. (01150) 96760 Medewerkers Levien van Doeselaar, Willy de Houck (interview Walter Joris), Minor, Andreas Oosthoek, Hanneke Pot, Raats, Robbert Jan Swiers, Mieke Tillema, André van der Veeke, Joop Visser, Virginie Vral Omslag Ko de Jonge Grafiek Ko de Jonge Illustraties Saar den Hollander, Margriet Fischer Strip Walter Joris Los nummer 5,50 Abonnement 25,- (vier nummers, inclusief porto) Bankrekening Amrobank Terneuzen, rek.nr. 49.92.02.864 (gironr. bank 10.68.635) Met dank aan de Provincie Zeeland en onze adverteerders. ISSN 0921-0148 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 1