SF INLEIDING Na het Schelde-nummer komt de redaktie opnieuw met een thema-nummer. De aandachtige lezer zal echter de zomer-uitgave gemist hebben. In plaats daarvan verschijnt er in december een winterse Ballustrada, zodat u evenveel exemplaren in uw bezit krijgt als andere jaren. Dit nummer gaat over Science Fiction. Samensteller is Jan Kuipers, geen onbekende in de SF-wereld. Ook dit jaar viel hij met zijn proza in de prijzen op de Confiction (een soort SF festival, congres, beurs, etc.), die voor het eerst in ons land, in Den Haag, gehouden is (zie verslagen). Naast een aantal verhalen is een historische schets opgenomen van John Janssen, zodat de lezer meer zicht krijgt op het fenomeen SF. Behoort SF tot de literatuur? Op deze indiscrete vraag gaan wij niet in. Beantwoording laten we graag over aan de literatuur-ambtenaren. De redaktie van ons blad is uitgebreid met genoemde Jan Kuipers. Ook Willy de Houck heeft zich opnieuw gemeld te onzen kantore. De redaktie 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 3