OVER DE MEDEWERKERS PETER CUYPERS (1944) publiceerde een roman (Een Turkse Violetta, 1985), een bundel SF-verhalen (Het zesde zintuig, 1986), een dozijn andere SF-verhal en in diverse bundels, literaire korte verhalen en een boek over limericks en andere plezierverzen (Er was eens een boer in Timboektoe..., 1988). Ook is hij aktief als vertaler en cinematografisch publicist. JOHN JANSSEN (1964) studeerde taal- en literatuurwetenschappen in Tilburg en speciali seerde zich in tekstwetenschap. Zijn afstudeerscriptie 'Science Fiction en het wetenschappe lijk wereldbeeld' is een direct gevolg van zijn passie voor SF. Janssen schreef bijdragen voor SF-tijdschriften en universiteitsbladen. JENNIFER JANSSEN-STEENWINKEL (1958) volgde in Australië en Nederland opleidin gen op creatief-technisch gebied, en specialiseerde zich in illustreren en ontwerpen, met name in de airbrush-techniek. Haar werk verscheen in allerlei SF-periodieken en in de Volkskrant. Ook ontwierp ze CD-covers (In de ban van de ring en Loch Ness', componist Johan de Meij). Zij is redactrice van Holland-SF. JAN KUIPERS (1053) publiceerde uiteenlopend werk: van tekststroken bij stripverhalen tot literair-historische essays. Naast een boek (Dwaallichten in de Delta, 1988) en artikelen op topografisch, historisch en volkskundig gebied schreef hij vooral jeugdnovellen en SF- achtige verhalen, die verschenen in allerlei periodieken en in Nederlandse, Belgische en Duitse reeksen. Hij won de King Kong Award in 1983 (met zijn broer Gert) en in 1987. JAN BEE LANDMAN (1948), als Kuipers een geboren Zeeuw, is van huis uit tweetalig en studeerde Engels M.O. Hij werkt als beëdigd vertaler in zijn woonplaats Rotterdam. Hij publiceerde een twintigtal korte verhalen in Amerika, Canada, België en Nederland, variërend van SF, horror en fantasy tot literair en experimenteel. In 1988 won hij de eerste Academy Award van de (Belgische) Academy of SF, Fantasy Horror. JANNELIES SMIT (1959) trad in 1985 toe tot de redactie van Holand-SF, het orgaan van het Nederlands Contactcentrum voor Science Fiction. Zij is tegenwoordig eindredactrice van dit blad en publiceert er artikelen, recensies en SF-reportages in. In 1987 won ze als co auteur van Paul Harland de tweede prijs van de King Kong Award. TAIS TENG (pseud, van Thijs van Ebbenhorst-Tengbergen) (1952) publiceerde 13 kinder boeken en twee SF-bundels (Cepheïde, 1981; Aan de oevers van de nacht, 1983). Verder verschenen van hem dozijnen verhalen in binnen- en buitenlandse periodieken en bundels. Hij won vier keer de King Kong Award. Teng schreef ook enkele novellen in samenwerking met Paul Harland, en is tevens aktief als illustrator. Zijn eigen verhalen illustreert hij dus veelal zelf. JAN VERSCHOORE, vaste medewerker (mail art.) 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 39