Redaktie André van der Veeke, M.C.S. Raats, W. de Houck, J. Kuipers Redaktie-adres A.J. v. d. Veeke Oranjestraat 24 a 4532 BS Temeuzen Tel. 01150-96760 Omslag Ko de Jonge Verantwoording bij collage op de omslag Naast fotomateriaal van diverse instanties en ruimtevaartinstituten is tevens gebruik gemaakt van details uit de werken van Philippe Druillet, Herbert H. Pagani en Nicolas Morel. (K. de J.) Lay out redaktie MultiCopy Grafiek Jan Verschoore, Jennifer Janssen-Steenwinkel Medewerkers Peter Cuypers, John Janssen, Jan Kuipers, Jan Bee Landman, Minor, Jannelies Smit, Tais Teng, Thomas Wintner B alius trada waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael vierdejaargang, nummer 2/3 Los nummer 5,50 Post-abonnement ƒ25,- Bankrekening Amrobank Temeuzen, rek.nr. 49.92.02.864 (gironummer bank: 1068635) Met dank aan de Provincie Zeeland, gemeente Temeuzen, gemeente Vlissingen, het Anjerfonds en aan onze adverteerders ISSN 0921-0148 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 1