e A VOORWOORD Fin du siècle, vierde jaargang, nummer één: Scheldenummer. Ofwel, gaat er van de vuilste rivier van Europa nog inspiratie uit? De een lukt het de Schelde met mystiek schoon te wassen (Huisman), de ander (Vleugelhof geeft in een indrukwekkende ode (elegie) aan waar de schoen wringt. Hofman draagt zijn woordenschat naar zee, terwijl Stoutjesdijk mijmert bij de koffie. Johanna Kruit kan onderhand over het water lopen; Slager wast zijn handen in onschuld (bij de bron). Neeltje Zoetje Jobse heeft haar poëzie ondergebracht bij de Nationale Nederlanden; ing. K.J.J. Brand verdedigt zijn titel; Faro heeft iets ingepikt; Raats toont aan dat de Vieze Man als Vieze Jongen begon; Kuipers heeft nooit van Gorbatsjov gehoord; Bassant is vertrokken; Dam strekt zich uit; Ko is de Ka van kwaliteit; Jan is Scheldewachter; Verstraten vindt één gedicht wel,.zo gemakkelijk; Inderwisch maximaliseert de vrouw; Henk Barentsen fotografeert zijn vrouw; Geerse zorgt voor een klassieker -met Trix erheen en op Iréén terug-; Oosthoek melkt Nijhoff uit maar niet in dit nummer; Warren ontbreekt want er viel niets te verdienen; van der Veeke schrijft het voorwoord. Alle medewerkers har telijk dank. Tot zover de inleiding. De redaktie van Ballustrada neemt afscheid van één van haar redakteuren (dat kan niet zo vaak meer, we zijn nog met zijn tweeën). Ronald Verstraten is wegens tijdgebrek vertrokken. We bedanken hem voor zijn inzet. Het is maar dat iedereen het weet: we zoeken een plaatsvervanger. Het volgende themanummer gaat waarschijnlijk over science fiction, wat dat ook moge wezen. Freek de Jonge schrijft al weer een boek. Het verhaal is gesitueerd in Goes. Hij heeft Ballustrada de primeur belooft, dit jaar nog. Verder verzoeken wij de abonnees het abonnementsgeld over 1990 over te ma ken. Iedereen betaalt hetzelfde bedrag als vorig jaar, behalve degenen die in 1989 niets overgemaakt hebben. 0 Scaldé, et l'Aa mêmement et l'Yser... Emmanuel Looten (Jailli du Nord: l'Escaut) 3

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 3