<- c INHOUD Voorwoord 3 Column- Minor A De Honte of Westerschelde in historisch-geografisch perspectief beschouwend proza- ing. K.J.J. Brand 5 Grafiek- Wim Hofman 9 20 21 Hont of Westerschelde- poëzie- Lou Vleugelhof 10 Foto's- Henk Barentsen 1A 16 De weg van het water- poëzie- Johanna Kruit 15 16 Schelde loopt met kromme swieren...- proza- Isaac Faro 17 Water naar zee dragen- prozagedicht- Wim Hofman 21 Zonder titel- poëzie- Meindert Inderwisch 22 23 Verzekeringen- poëzie- Neeltje Zoetje Jobse 2A De Russen- proza- Jan Kuipers 25 Grafiek- Jan Verschoore- 28 Gedichten- poëzie- André van der Veeke 29 Onrust van poëzie, Provincialestoombootdiensten- poëzie- Laurens Geerse 30 De Schelde/een verdachte inspiratiebron- proza- Kees Slager 31 Het laagland gedacht- poëzie- Ronald Verstraten 3A De Schelde- poëzie- Joop Dam 35 De nacht prachtig en trots is een pauw, Inzicht- poëzie- Michel Huisman 36 37 Fina- proza- Raats 38 Bezoek van een medelander- poëzie- Ko Stoutjesdijk A2 A3 Visuele poëzie- Beatrix v.d. Laan AA De Rand van het land- proza- Eric Bassant A5 2

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 2