0 Redaktie André van der Veeke, M.C.S. Raats Redaktie-adres André van der Veeke Oranjestraat 24a 4532 BS Terneuzen Tel. 01150-96760 Omslag Ko de Jonge Lay-out redaktie Grafiek Wim Hofman, Jan Verschoore, Ko de Jonge, Joop Dam Fotografie Henk Barentsen Medewerkers Laurens Geerse, Lou Vleugelhof, Meindert Inderwisch Johanna Kruit, Wim Hofman, André van der Veeke Kees Slager, Joop Dam, ing. K.J.J. Brand, Isaac Faro Jan Kuipers, Raats, Erik Bassant, Neeltje Zoetje Jobse, Ronald Verstraten, Michel Huisman, Ko Stoutjesdijk BALLUSTRADA waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael vierde jaargang, nummer 1 Los nummer f 5,50 Pos t-abonnemen t f 25,— Bankrekening Amrobank Terneuzen, rek. nr. 4Q.92.02.864 (gironummer van de bank: 1068635) Met dank aan de adverteerders Provincie Zeeland, firma De Hoop (Terneuzen) en aan onze 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Ballustrada | 1990 | | pagina 1