In de week van 18 t/m 22 april vond er in Biervliet tweemaal archeologisch onderzoek plaatst. Het proefsleuvenonderzoek aan de Braakmanlaan, verricht door SOB Research in opdracht van de gemeente Terneuzen, was nodig vanwege de bouw van de Brede School Biervliet. Het andere proef- sleuvenonderzoek, uitgevoerd door het Archeologisch Diensten Centrum, lag in het tracé van de nieuwe N61 aan de zuidoostzijde van Biervliet. Een mooie gelegenheid om voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen De Komme en De Maatjes uit Biervliet een uitstapje te organiseren en hen kennis te laten maken met archeologie. De leerlingen van beide scholen eendrachtig aan het opgraven op het terrein van de brede school (foto SOB Research). Jonge archeologen op zoek naar oude scherven (foto Anita Bos). Uitleg aan de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen De Komme en De Maatjes aan de rand van een proefsleuf aan de Braakmanlaan (foto SOB Research). Tijdens de korte introductie over archeologie door Marcel de Koning (SCEZ) in de gezamenlijke gymzaal waren de jongelui vooral onder de indruk van de zevenhonderd tot achthonderd jaar oude potten (bierpullen) die ze door hun handen mochten laten gaan. Fascinerend was natuurlijk ook dat Biervliet in de middeleeuwen een belangrijke havenstad was en toen net zo groot als Hulst of Axel. Daarna voerde een wandeling door het zonovergoten Biervliet naar de N61. Dat de aanleg van de nieuwe weg geen overbodige luxe is, werd bewezen door de jeep van Rijkswaterstaat die met zwaailicht de weg tijdelijk moest afzetten voor het langsrazende verkeer, om zo een veilige oversteek mogelijk te maken. Spannend waren toch vooral de diepere sleuven en de waarschuwingen voor instortende putwanden, de bruine stinkende veenlagen en het deels ingestorte profiel. Na de weg weer veilig te zijn overgestoken ging het gezelschap via het restant van de Oude Haven naar het proefsleuvenonderzoek aan de Braakmanlaan. De zone ten zuiden van de Oude Haven bleek met metersdikke pakketten selas opgehoogd. De afvallagen van de zoutziederijen, waar Biervliet een groot deel van z'n welvaart aan te danken heeft, lagen bovenop een gebied met geulen en kreekjes, dat (kort) daarvoor was voorzien van een wal of dijkje. Na een korte uitleg over de dikke grondlagen waren de kids toch wel wat onrustig. Rinus Willemsen van de Stichting Behoud Monumenten Biervliet (SBMB) was met het idee gekomen om de kinderen in bergen stort te laten graven op zoek naar scherven. Dat viel in goede aarde. Hierdoor konden de circa dertig jongens en meiden actief bezig zijn. Dat de scherven afkomstig waren van andere locaties, mocht de pret niet drukken. Bergen grond werden met de schop omgezet en met de blote handen werden de scherven uit de lagen met selas gepeuterd. De archeologen werden belaagd met vragen, vooral: "Hoe oud is het?", en als er een iets completer voorwerp werd gevonden: "Hoeveel is het waard?" Na afloop kregen de kinderen een echt certificaat, ondertekend door de SBMB en de SCEZ. Excursie voor inwoners Biervliet Op donderdagmiddag 21 april werd eenzelfde soort excursie georganiseerd voor de bewoners van Biervliet en andere belangstellenden. Voor de volwassenen was het misschien wel een kleine teleurstelling dat ze niet zelf mee konden graven zoals de kinderen, want in ieder schuilt een jonge onderzoeker. Grote dank gaat uit naar de gemeente Terneuzen, die het van groot belang acht dat de resultaten van het onderzoek worden getoond aan de bevolking, en naar Rinus Willemsen die dankzij zijn organisatietalent en zijn ervaringen als oud-leraar beide dagen tot een groot succes maakte. Zeeuws Erfgoed 8 juni 2011/02 ERFGOEDEDUCATIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 8