Inhoudsopgave SCEZpresse MONUMENTEN MUSEA ARCHEOLOGIECULTUURHISTORIEERFGOEDEDUCATIEMONUMENTENMUSEASTREEKTALEN 2 SCEZpresse ARCHEOLOGIE 3 Informatiebijeenkomsten ontwikkeling archeologiebeleid Twaalfde Zeeuwse AmateurArcheologenDag (ZAAD) 4 Het 'nieuwe' metaaldepot 5 Project Probleemloos Toegankelijk Onderzoek Romeins Aardenburg: Romeinse munten en het digitaliseren van veldtekeningen 6 Onderzoek en meldingen 7 Vondst voor het voetlicht: Een 'onzedelijke' UFO uit Reimerswaal ERFGOEDEDUCATIE 8 Leerlingen ontdekken lokale archeologie STREEKTALEN 9 Elfde Nederlandse Dialectendag in Delft Dialectenboek Sprekend van Aard 10 Jaren van het Immaterieel Erfgoed: provinciale en landelijke bijeenkomsten 11 Streektaal Varia CULTUURHISTORIE 12 Worstelt (ook) Zeeland met een trauma? 13 75 jaar Het Zeeuwse Landschap Handleiding voor historische verenigingen 14 Bijdrage Rijk en provincie gewenst voor uniek project Axel 15 Europees project Traditionele Maritieme Vaardigheden van start 16 Monumentenronde: Platform Maritiem Erfgoed Zeeland 17 Een bijzonder project: mottekasteeltje bij museum Terra Maris 18 Subsidie voor instandhouding rijksmonumenten zwaar overtekend Grote belangstelling themamiddag BoerderijEnZeeland 19 De monumentenwacht op inspectie Restauratiebeurs drukker bezocht dan ooit Erfgoed Allerlei 20 Publicaties 21 Geschiedenis van Zeeland 1550 tot 1700 (deel 2): Zeeuwse contrasten 22 Twee nieuwe herinneringsmonumenten voor Zeeland Afscheid Harry van Waveren 23 Nieuw boek over Zeeuwen in Amerika 23 Musea trakteren bezoekers 24 Museumvoorwerpen in de zorg 25 Vrijwilligers in musea 26 Eerste reacties op mysterieus voorwerp 27 Colofon 28 MOnuMENTaal (zie ook pagina 22) Bij de Omslag Voorbeeld van een voor de Tweede Wereldoorlog gebouwde zomer woning bij het Schouwse Renesse. Dit exemplaar aan het Duinwekken werd gebouwd voor de familie Ochtman. Vanaf ongeveer 1920 verrezen op Schouwen in het binnenduingebied de eerste zomerwoningen. Op initiatief van ondernemer Nico Beije kwamen enkele planmatig ontwikkelde complexen tot stand. Het wijkje rondom de Duinweg is daarvan een zeldzaam overblijfsel. In een aantal gevallen vormde aannemer/bouwkundige Joh. Oudkerk de schakel tussen de verschillende architecten en opdrachtgever Beije. Typerend voor de meeste van deze rond 1934-1935 gebouwde zomerwoningen is onder andere het tentdak. Met dank aan de heer T. Rosmolen te Zierikzee. Nomen est omen, de naam is een voorteken. Daar dacht ik aan bij het lezen van de titels van al die rapporten, programma's en adviezen die de afgelopen maanden op mijn bureau verschenen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft voor het collegeprogramma 2011-2015 gekozen voor Stuwende krachten. Het college ziet zichzelf, evenals Provinciale Staten, andere overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, als stuwende krachten in de ontwikkeling van Zeeland. Stuwen is hier bedoeld als een duwend voort bewegen, met als perspectief economische ontwikkeling, groei en innovatie. Het college hecht tegelijkertijd waarde aan cultureel erfgoed. Dat is een interessante combinatie. Erfgoed leent zich goed voor economische impulsen, met name op het gebied van recreatie en toerisme. We hebben daarvoor in Zeeland de 'hardware' en de 'software'. Een heel andere titel is Noodgedwongen keuzen. Het is de titel van het advies rapport van de Raad voor Cultuur. De raad heeft geprobeerd de schade voor de infrastructuur van culturele instellingen in de jaren 2013-2016 enigszins te beperken. Er is 125 miljoen euro minder beschikbaar en dan zijn keuzen - meer dan een kaasschaaf - onontbeerlijk. Een van die keuzen is het tot nul afbouwen van de subsidie aan Erfgoed Nederland. Het erfgoedveld heeft zich naar de mening van de Raad sterk geëmancipeerd en de taken van Erfgoed Nederland zijn in voldoende mate bij andere (rijks)instellingen ondergebracht. Eén taak blijft specifieke aandacht behoeven: erfgoededucatie. Naast het 'verwerken' van al die rapporten, programma's en adviezen met alle bijbehorende strategische beslommeringen van dien, blijft het werk gewoon doorgaan. Dat werk is soms prettig concreet. De monumentenwacht van de SCEZ voert ieder jaar weer vele honderden bouwkundige inspecties aan monumentenpanden uit. Het wonen in een monument is écht iets anders dan het wonen in een nieuwbouwappartement, en de uitstraling van een historische binnenstad is niet te vergelijken met die van een nieuwbouwwijk. Monumenten vereisen ook zorg en aandacht en het is zaak de onderhouds- situatie goed in de gaten te houden. Een van de instrumenten daarvoor is de bouwkundige inspectie van de monumentenwacht. Alle bouwkundige onderdelen worden nagelopen: gevels, daken en interieur. Van de bevindingen wordt een praktisch, overzichtelijk rapport opgesteld met aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit. De eigenaar weet met het rapport en aanvullende advisering waar hij aan toe is en kan het onderhoud van zijn waardevolle bezit daarop aanpassen. Op 11 mei was Slot Haamstede aan de beurt voor zo'n bouwkundige inspectie, en de mogelijkheid om dit mee te maken liet ik mij niet ontgaan. De algemene historische gegevens van het kasteel waren mij wel bekend, maar niet eerder had ik kennis kunnen nemen van zijn dakvlakken, gootbekleding, metsel- en voegwerk, muurlood, sporenkappen en pleisterwerk! Wim Scholten, directeur Inspectie van de goot van een van de torens van Slot Haamstede midden in het dorp Haamstede op Schouwen-Duiveland. Monumentenwachters zijn bij het werken in dit soort situaties aangelijnd aan dakhaken. De goot wordt geïnspecteerd op onder meer beschadiging van de bekleding, slijtage, dikte van het lood en lasnaden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 2