Colofon www.scez.nl Zeeuws Erfgoed is een uitgave van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Deze nieuwsbrief informeert over archeologie, cultuurhistorie, erfgoededucatie, monumenten, musea en streektalen in Zeeland. Zeeuws Erfgoed wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland. Abonnementen en adreswijzigingen alleen schriftelijk via postbus 49 o.v.v. Zeeuws Erfgoed. redactie Marinus van Dintel, Aad de Klerk, Jan Kuipers, Veronique De Tier, Tony Veenstra en Janneke de Wit eindredactie Saskia Buitenkamp, Aad de Klerk en Jan Kuipers foto's Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, tenzij anders vermeld. De SCEZ streeft er met de uiterste zorgvuldigheid naar om voorafgaand aan het moment van publicatie contact op te nemen met de rechthebbenden. De SCEZ kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor beeldmateriaal, door derden aangeleverd, waarop auteursrecht berust. opmaak decreet, Ramon de Nennie, Middelburg druk Verhage Zoon, Middelburg contact Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Postbus 49 4330 AA Middelburg Bezoekadres locatie De Burg, Groenmarkt 13 T 0118-670870 F 0118-670880 E info@scez.nl I Stichting Zeeuws Erfgoed H Cultureel jaargang 10 nr. 2 jum 2011 Erfgoed Sm Zeeland Meegezonden - Zeeuws Archief Nieuws nr. 50 Aan dit nummer droegen bij ARCHEOLOGIE Guus Besuijen, Robert van Dierendonck, Leida Goldschmitz-Wielinga, Henk Hendrikse, Hans Jongepier, Jan Kuipers, Ilona van der Weide-Haas CULTUURHISTORIE Aad de Klerk ERFGOEDEDUCATIE Marcel de Koning MONUMENTEN Marinus van Dintel, Wim Jakobsen, David Koren en Jan van Zon MUSEA Janneke de Wit STREEKTALEN Veronique De Tier ALLERLEI Johan Francke en Truus Trimpe Burger-Mekking Aanlevering van kopij Voor het volgende nummer en/of reacties op deze nieuwsbrief bij voorkeur digitaal tot 17 oktober 2011, zeeuwserfgoed@scez.nl of via postbus 49, 4330 AA Middelburg o.v.v. kopij Zeeuws Erfgoed. 4 Historische foto van een tredmolen in China (-publicatie in het blad Panorama uit 1917). Het onderschrift luidt: "Het bevloeien der rijstvelden in China. Een aardig-bedachte inrichting om water op te pompen. Door een vierkanten houten koker zonder eind met houten schakels. Elke schakel draagt een vierkant plankje, dat precies in den koker past. Deze plankjes voeren bij het voortbewegen van den ketting door een koker het water met zich mee. Door middel van een tredrad wordt de ket ting rondgedraaid. Op de foto zien we papa en zijn beide zoons aan dezen arbeid bezig. Een leuning behoedt hen voor vallen." Een derde tipgever uit Tholen legde connecties met Chinese vrienden die met een link naar de website van de Chinese Wikipedia kwamen. Daarop wordt het apparaat een 'kettingpomp' genoemd. Ook hierbij eenzelfde model als het Chinese museumvoorwerp en het apparaat op de historische foto. Of de schenking ook uit China afkomstig is, valt te betwijfelen. Een verscheping vanuit Nederlands-Indië lijkt meer voor de hand te liggen. In maart is het mysterieuze voorwerp overgedragen aan Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland, alwaar het in de nieuwe expositie van modellen van landbouw werktuigen terecht is gekomen. Niet alleen werd de museumcollectie op Tholen hiermee met een geheel nieuw voorwerp uitgebreid; ook werd door de melding in januari een historisch voorwerp van de vuilcontainer gered. Nieuwe tips over de gebruikstoepassing blijven welkom via de website van de SCEZ, www.scez.nl. Nieuwe bestemming bij Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland (foto Frank Kousemaker). Zeeuws Erfgoed 27 juni 2011/02 COLOFON KORTELINGS

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 27