c Vrijwilligers in musea ïnaheift \n?[' Futüpee; jaar van het vrijwilligerswerk 2011 In het kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligers werk 2011 bood de SCEZ op 21 maart de cursus 'Vrijwilligersmanagement in musea' aan. Twaalf vertegenwoordigers van verschillende Zeeuwse musea waren hierbij aanwezig. Zij kwamen van grote en kleine musea, musea die volledig op vrijwilligers draaien en musea die ook betaalde krachten in dienst hebben. De aanwezigen kregen veel praktische instrumenten aangereikt voor een effectieve inzet van vrijwilligers en het opbouwen van een goede vrijwilligersorganisatie. In de 45 Zeeuwse musea zijn zo'n 1.750 vrijwilligers actief (en daarnaast zo'n 75 betaalde krachten). Heel veel werk in musea wordt dus door onbetaalde krachten gedaan. In deze tijden van crisis hebben vooral de middelgrote musea met medewerkers in loondienst het zwaar. Sommige zullen in de toekomst wellicht moeten omschakelen naar een vrijwilligersorganisatie. Hier komt de kracht naar boven van de musea die al jaren voor 100 procent op vrijwilligers draaien. Het uitwisselen van ervaringen is erg belangrijk voor het goed functioneren van vrijwilligersorganisaties. Het Industrieel Museum in Sas van Gent heeft vrijwilli gers met technische kennis vanuit hun (oorspronkelijk) beroep. Bennie Vermandel vertelt: "De ene zegt: 'Die bout zit verkeerd. De bout moet boven en de moer onder, vanwege inwateren'. De andere zegt: 'Nee hoor, het is juist andersom, zodat je een gat ziet als de bout door trilling losraakt'. Dat zijn mooie discussies tussen specialisten." In Sas van Gent hebben ze een klussenlijst met taken die vrijwilligers vrijblijvend kunnen doen. "Als het rustig is in het museum en de baliemedewerker heeft op zo'n dag weinig te doen, dan is dat niet echt motiverend", weet Vermandel. "De klussenlijst met kleine activiteiten stimuleert ze om toch iets meer te doen dan alleen maar achter de balie te zitten." Armand van Avermaete van Streekmuseum Het Land van Axel voegt daar aan toe: "Het is belangrijk hoe je met mensen omgaat. Dat moet je leren. Wil je iets gedaan krijgen, vraag dan bij sommige vrijwilligers niet: 'Wil je dit even maken?' Dan krijg je als antwoord: 'Nee, ik heb het te druk.' Vraag je het op een andere manier: 'Zou jij dit kunnen maken; ik heb het al aan zes mensen gevraagd en die konden het niet.' Dan is de uitdaging groter en antwoordt de vrijwilliger met: 'Kom maar hier!" Maaike Klunne van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk stelt dat vrijwilligerswerk een sociaal maatschappelijke functie heeft. "Deze maatschappelijke taak kan een doel van je museum zijn. Vier je successen dan ook met je vrijwilligers! Positief nieuws is altijd leuk en de vrijwilligers maken het mogelijk dat er gevierd kan worden. Het stimuleert." Het Watersnoodmuseum biedt in de zomer als maat schappelijke stage balieondersteuning aan. "Ook doen we mee aan de klussenactie van het Oranje Fonds NL DOET", vertelt Klunne. "De Rotary Schouwen- Duiveland meldde zich aan om de balie op te knappen en zandzakjes voor de verkoop te vullen. Het was een groot succes en een mooie promotie/ambassadeursdag om vrijwilligers te werven." Lenie Welten van het Historisch Museum De Bevelanden in Goes: "Vrijwilligers zorgen voor draagvlak. Eén vrij williger heeft zelf honderd nieuwe vrienden geworven! Het zijn de ambassadeurs van je organisatie, ook richting de politiek. Met veel vrijwilligers en vrienden sta je sterker." Historisch Museum De Bevelanden doet ook aan sociale werkvoorziening via De Betho. De mensen zijn helemaal opgenomen in de groep en doen bijvoorbeeld collectiewerk waar niet al te nadrukkelijke deadlines aan zijn verbonden. Ook het Watersnoodmuseum doet aan sociale werkvoorziening via De Zuidhoek. "Deze mensen zijn ontzettend enthousiast en alle vrijwilligers lopen er mee weg. Een groep mensen die vaak buiten de boot valt kan in musea vaak prima aan de slag. Er zijn best een hoop bronnen van arbeid die je kunt aanboren. Een win-win-situatie." Inspraak Over in hoeverre vrijwilligers ook inspraak moeten hebben in de gang van zaken bij de musea, zijn de deelnemers aan de cursus verdeeld. Eén museum geeft aan dat men van een werkwijze met inspraak naar een topdown-benadering is gegaan, omdat inspraak niet werkte en nergens toe leidde. Ook bij de plannen voor een nieuw museum krijgen vrijwilligers geen inspraak, omdat je anders jaren bezig bent met plannen en dan kom je nergens. Aan de andere kant wordt wel aangekaart dat je met de factor betrokkenheid als inspraak wel wat kan. Contract Twee musea uit de groep leggen de taak- en functie omschrijving van de vrijwilliger vast in een contract. De logische aspecten worden vastgelegd en als raamwerk gebruikt. Vrijwilligers voelen zich hierdoor serieus genomen. Ze vinden dat prima en het schept duidelijk heid. Sommige musea zijn bang dat vrijwilligers dan afhaken omdat het te formeel is of dat vrijwilligers dan 4 Vrijwilligerswerk in musea is niet vrijblijvend (illustratie Rob Wighman). NIEUWE WTLli VïlIJWIl Zeeuws Erfgoed 25 juni 2011/02 Musea

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 25