Twee nieuwe herinneringsmonumenten voor Zeeland t ffr» 2 üTTiBRlnïskl setc "p.anriiït;. u noi ÉtU j Jttnïir, 'lm nap] Afscheid Harry van Waveren In maart is onze provincie verrijkt met twee bijzondere herinneringsmonumenten. De monumenten, waarvan een in Middelburg en de ander in Westkapelle, gedenken twee gebeurtenissen uit de Zeeuwse geschiedenis halverwege de twintigste eeuw. Middelburg: lange reis van Zeeuwse joden Op 24 maart 1942 worden zo'n tachtig Zeeuwse joden via station Middelburg door het naziregime op transport gesteld. Een groot deel van hen zijn Middelburgers. Zij zien hun stad die dag voor het laatst. Hun reis eindigt in de Duitse vernietigingskampen. In totaal komen ongeveer honderdentwintig Zeeuwse joden om in de Tweede Wereldoorlog. Initiatief Het initiatief voor een plaquette in de stationshal van Middelburg, die herinnert aan dat bewuste transport, werd genomen door oud-wethouder Jan van der Weel. De Stichting Synagoge Middelburg heeft zich ingezet om het kunstwerk te realiseren, met steun van de gemeente en de Provincie Zeeland. Ontwerp en onthulling Het ontwerp is van Appie Drielsma (1937) die zelf de Holocaust heeft overleefd. Hij heeft ook de bronzen deuren van de Arke in de Middelburgse Synagoge vervaardigd. Op woensdag 16 maart 2011 is de herinneringsplaquette onthuld door de commissaris van de koningin in Zeeland, Karla Peijs, en de burgemeester van Middelburg, Koos Schouwenaar, in aanwezigheid van opperrabbijn Binyomin Jacobs. Joods herinnerings plaquette in de stationshal van Middelburg. Commissaris van de koningin Karla Peijs bij het monument in gesprek met opperrabijn Binyomin Jacobs (links) en Léon Dewitte van Stichting Steun Bevrijders Walcheren. Westkapelle: opvangkamp voor Molukkers Op 21 maart 1951 komen de eerste Molukse gezinnen aan in Nederland. Het zijn de politieke problemen in Indonesië die hen naar hier brengen. De gezinnen worden ondergebracht in diverse woonoorden, waaronder het kamp Westkapelle. Daar vindt als tragisch dieptepunt de beschieting op het kamp plaats, waarbij enkele Molukkers gewond raken. Initiatief Nu bijna alle barakken zijn gesloopt, heeft de Provincie Zeeland samen met de gemeente Veere, onder wie voormalig gemeenteraadslid Tiny Polderman, het initiatief genomen om een monument voor de Molukse gemeenschap te laten maken ter herinnering aan het voormalig kamp in Westkapelle. Ontwerp en onthulling Samen met de Molukse gemeenschap is de keuze gevallen op het ontwerp van Trinette Ledelay, die door haar achtergrond zich daar sterk mee verbonden voelt. Voorwaarde was dat het monument elementen bevat uit het voormalige kamp. Dit heeft Trinette vorm gegeven door de stenen van de barakken als gruis te gebruiken voor de letters in de sokkel van het beeld. Het gedenkteken staat op de zeedijk in Westkapelle en is daar op maandag 21 maart 2011 onthuld door de commissaris van de koningin, Karla Peijs. Zie ook de achterpagina van deze nieuwsbrief, rubriek MOnuMENTaal. Het is nog even wennen: Harry van Waveren, oud-gedeputeerde. Vanaf 2003 heeft Harry van Waveren als gedeputeerde voor cultuur op inspirerende wijze handen en voeten gegeven aan het provinciaal erfgoedbeleid. Er verschenen in 2006 en 2007 in totaal vier uitwerkingsnota's op deelterreinen. Het veld is ermee aan de slag gegaan en niet zonder effect. Het erfgoed is inmiddels stevig in de Zeeuwse samenleving verankerd. Op 27 april werd hier op een voor Harry volstrekt onverwacht moment nog even bij stilgestaan. In het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp mocht hij het eerste exemplaar van het boekje Fietsen langs sporen van de oorlog in Zeeland in ontvangst nemen. Maar voordat het zover was, werd ingebroken in het officiële programma. Wim Scholten, directeur van de SCEZ, verraste Harry met een bijzonder erfgoedpakket. In zijn aanbiedingstoespraakje memoreerde Wim de bijzondere combinatie die Harry als bestuurder kenmerkte. Hij combineerde persoonlijke betrokkenheid, inhoud en visie met bestuurlijke daadkracht en zakelijkheid. Daar hebben de ruim honderdvijftig erfgoedorganisaties, de vele tienduizenden burgers die actief of passief bij het erfgoed betrokken zijn en natuurlijk het erfgoed zelf in de afgelopen jaren veel baat bij gehad. Het erfgoedpakket dat Harry kreeg aangeboden bevatte alle ingrediënten om Zeeuwse pannenkoeken te bakken. Verder was een speciaal keukenschort bijgevoegd met negen afbeeldingen van Harry op bijzondere momenten, alle voorzien van onderschriften in het Zeeuws. Harry van Waveren met het keukenschort dat hij door Wim Scholten kreeg overhandigd. Zeeuws Erfgoed 22 juni 2011/02 Erfgoed ALLERLEI

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 22