De monumentenwacht op inspectie Restauratiebeurs drukker bezocht dan ooit Rijdend door de provincie op weg naar een abonnee passeren we op een morgen diverse gedenktekens. Op 4 mei herdenken we ieder jaar de slachtoffers van oorlogsgeweld en op 5 mei vieren we de bevrijding van ons land. Een zee van bloemen is de stille getuigenis van de herdenkingen die daar hebben plaatsgevonden. Juist in die week staat een inspectie door de monumentenwacht op het program van een kerk die door het oorlogsgeweld zwaar getroffen is. Een plaquette in de gevel toont de namen van de in dit dorp gevallen slachtoffers. Tijdens beschietingen heeft deze kerk de nodige schade opgelopen. Het dak en de gevels waren zwaar beschadigd, zo verhaalt de koster, maar gelukkig is er geen brand uitgebroken. Direct na de bevrijding is een aanvang genomen met herstelwerkzaamheden. Met het materiaal dat voorhanden was is de kerk gerepareerd en dat is in de kapconstructie goed te zien: dakbeschot dat hergebruikt is en de verfsporen van eerder gebruik toont. De kapspanten zijn niet hersteld. Wel zijn deze op diverse plaatsen beschadigd door de beschietingen en zijn splinters hout afgebroken. De werklieden in die tijd hebben besloten dat deze spanten nog wel konden blijven zitten en terecht, want de constructie is nog zwaar genoeg. Tijdens de inspectie speuren we in de kap naar sporen van lekkage en eventuele houtaantasters. Bij het beschijnen van de spanten valt ons een vreemde vervorming op aan de achterzijde van een houten spantbeen. Aan de voorzijde zit een diep langwerpig gat van 12 centimeter lang en enkele centimeters breed. Bij nadere bestudering van de bult aan de achterzijde van de balk blijkt er een stuk ijzer uit het hout te steken. Verbaasd komen we tot de conclusie dat er in het hout een granaatscherf zit. Een stuk dat bij de inslag diep in het hout is geslagen en nu zestig jaar later als een stuk vervormd ijzer zichtbaar is. Dwars door de dakbedekking en het dakbeschot heen is het stuk granaat in het spantbeen terecht- gekomen. Als stille getuige van wat zich eens rondom de kerk heeft afgespeeld zit het stuk granaatscherf nog steeds in het hout. Op een minder prominente plaats dan de gedenktekens in het dorp, maar voor de monumentenwacht niet minder indrukwekkend. Doorboord spantbeen in de kapconstructie van de kerk. De 6e editie van de Nederlandse Restauratiebeurs op 14, 15, en 16 april in 's-Hertogenbosch was niet alleen groter, maar werd ook drukker bezocht dan ooit. Over 3 dagen verspreid trok de beurs meer dan 8.500 bezoekers. Met 3.300 vierkante meter beursvloer en met meer dan 40 lezingen en voordrachten overtrof deze editie alle voorgaande beurzen. De SCEZ leverde bijdragen aan de stands van Monumentenwacht Nederland, Restauratie Opleidingsprojecten en die van de provinciale steunpun ten monumentenzorg. (foto Monumentenwacht Nederland) Bouwkundige inspectie van de Kloveniersdoelen in Middelburg met gebruik van een hoogwerker (foto Monumentenwacht Nederland). Zeeuws Erfgoed 19 juni 2011/02 MONUMENTEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 19