Een bijzonder project: Bi"^- "L™"!!!£! mottekasteeltje bij museum Terra Maris FOP RESTAURATIE -OPLEID hNGSPRÜJECTEN Marten Hemminga directeur Het Zeeuwse Landschap en Terra Maris en opdrachtgever In de landschapstuin van Terra Maris is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een uniek ROP-project. Op een kunstmatig aangelegde aarden heuvel is een houten mottekasteel verrezen. De reconstructie van het hoogmiddeleeuws burchtje in Oostkapelle, de enige in Nederland, is vervaardigd met traditionele en ambachtelijke verbindingen. Het mottekasteeltje bestaat uit acht segmenten en een dak. Het gewicht per segment bedraagt anderhalve ton. De segmenten zijn grotendeels op de werkplaats in elkaar gezet waarna ze naar de locatie getransporteerd zijn. Ter plekke zijn de segmenten verder in elkaar gezet. Verder is er nog vier ton eikenhout als gevelbeschieting gebruikt. Met een kraan zijn alle onderdelen op en in elkaar gezet. Interview Wat was het idee om het mottekasteel te bouwen? Er is in Nederland nog nooit een mottekasteel gereconstrueerd. Door de reconstructie ervan op de al aanwezige vliedberg kan een goed beeld gegeven worden van de functie waarvoor vliedbergen oorspronkelijk bedoeld waren. Heeft de gekozen locatie een historische achtergrond of is de locatie willekeurig gekozen? De enige mogelijke locatie was op de gereconstrueerde vliedberg. Het idee is al zeker vijf jaar oud, maar door het ontbreken van financiële middelen en vergunningen kon er steeds niets mee gedaan worden. Door bijdragen van onder andere de Nationale Postcode loterij, Nationaal Landschap deelgebied Walcheren en het Europees Plattelands Ontwikkelingsfonds kon de reconstructie van het mottekasteel eindelijk gerealiseerd worden. In eerste instantie zou het mottekasteeltje voor een korte periode geplaatst worden. Inmiddels is er toestemming gegeven om het kasteeltje voor langere tijd te laten staan. Waarom deze wijziging? Het vele geld dat in de reconstructie gestoken wordt, maakte duidelijk dat het zonde zou zijn om het kasteeltje maar korte tijd te laten staan. Zeeland en in het bijzonder Terra Maris heeft er een bijzondere publiekstrekker bij. Is dit ook een van de redenen geweest om het mottekasteel te bouwen? Zeker, het kasteeltje is toch een van de elementen die de geschiedenis van Zeeland belichten. Het past ook goed in de landschapstuin die een onderdeel van het museum is. Er is gezocht naar iets dat extra publiek aantrekt en met de bouw van het kasteeltje is dat denk ik goed gelukt. Interview René Koeman uitvoerder Bouwbedrijf van de Linde, Goes Dit mottekasteel is een bijzonder project. Heb je zoiets al eens Door Van de Linde is zoiets nog nooit eerder gemaakt. Dit motte- kasteel is het enige in Nederland. Alleen in Frankrijk en Duitsland staat ook een mottekasteel. Dat in Frankrijk is gebruikt als voorbeeld voor dit exemplaar. Alles is traditioneel gebouwd. Zo zijn er bijvoorbeeld geen spijkers te zien. Zo te zien bestaat het mottekasteel uit hout van grote afmetingen en zijn er verschillende soorten hout gebruikt. Welke houtsoorten zijn dat en hadden jullie problemen om aan deze soorten te komen? Er is voornamelijk lariks en eiken gebruikt. De bovenkant (de dakbedekking) is gemaakt van kastanjehouten leitjes. Al het hout is onbehandeld en dat blijft zo. Doordat alles grof is opgezet kan de wind er gemakkelijk doorheen waaien. Dit zorgt ervoor dat het hout weer snel droog waait en het geen kans heeft om te rotten. Het hout komt voornamelijk uit het Zwarte Woud en was vrij gemakkelijk te verkrijgen. Naast het grote gewicht van de houten onderdelen moeten er ook traditionele en ambachtelijke verbindingen gemaakt worden. Waren hier nog voorbeelden van en hebben jullie hiervoor speciaal gereedschap gebruikt? Van verbindingen uit 1200 zijn geen voorbeelden te vinden. De architect heeft voorbeelden gezocht op tekeningen van oude, monumentale gebouwen en zijn eigen inzicht gebruikt. De verbindingen zijn zogenaamde pen- en gatverbindingen die opgesloten zijn met toognaalden. We hebben gebruik gemaakt van speciale gatensteekmachines en specifiek zaaggereedschap. Verder is het veel handwerk. Gelet op het grote gewicht van de houten onderdelen, zijn deze waarschijnlijk niet handmatig opgezet. Hoe is dit gegaan? Oude tekeningen waren er niet. In Noordwest-Europa en Nederland is daar niets van overgebleven. Ik heb studies uit het buitenland bekeken over torenbouw uit die tijd. Door middel van een combinatie van deze gegevens en mijn eigen gevoel, heb ik nieuwe tekeningen gemaakt. Zeeuws Erfgoed 17 juni 2011/02 MONUMENTEN Interview Hans Sinke architect Bouwwinkel Zeeland, Middelburg De opdracht voor de reconstructie van het mottekasteel was ervan. Waren er nog oude tekeningen waarschijnlijk niet makkelijk gezien het historische karakter beschikbaar of voorbeelden?

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 17