HP ZEEUWSE LANDSCHAP Beleid en praktijk MONUMENT 75 jaar Het Zeeuwse Landschap CULTUURHISTORISCH Handleiding voor historische verenigingen Beleid en praktijk. Handleiding voor historische verenigingen is te bestellen door 17,50 euro over te maken op giro 810806 t.n.v. het Nederlands Centrum voor Volkscultuur o.v.v. 'beleid en praktijk'. nmisbaaï blijfènials. vroeger. Want 'Zeeland blijft Vliedberg bij Schellach, halverweg Wie zelf jubileert, mag de jubilea van anderen natuurlijk niet vergeten. En zeker niet wanneer die ander, in dit geval de Stichting Het Zeeuwse Landschap, de respectabele leeftijd van 75 jaar bereikt. De stichting werd opgericht in 1936 als onderdeel van een hausse van dergelijke stichtingen. De landelijke motor was PG. van Tienhoven als voorzitter van Natuurmonumenten, de specifieke aanleiding was de bedreiging van het Walcherse landgoed Hoogduin. Dat bleef goeddeels behouden, maar kwam toch niet in handen van het Landschap. Het eerste beheersgebied werd het Zwin, het grootste werd het Verdronken Land van Saaftinge. In totaal beschermt men nu bijna 9.000 hectare Zeeuwse natuur en Zeeuws land schap, waaronder ook heel kleine maar karakteristieke elementjes als onze werven of vliedbergen. i f lUnüKidhiig «rff hh-.Lüri'.r h<- Zeeland telt - heel overzichtelijk - elf heem- of oudheidkundige organisaties die tezamen de complete provincie bestrijken. Ze zijn er groot en klein, de ene jong en de andere eerbiedwaardig oud, en ze bestaan in verenigingsvorm of als stichting. Voor de besturen van deze organisaties is onlangs een nuttige handleiding verschenen onder de titel Beleid en praktijk. De auteur is Herman Meddens en de uitgave lag in handen van het NCV, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht. In bijna honderd bladzijden komen allerhande vragen en de antwoorden daarop aan de orde. Bijvoorbeeld: hoe organiseer je de financiën; hoe motiveer je de eigen vrijwilligers; hoe betrek je (meer) jongeren bij de organisatie? Vele praktische voorbeelden maken deze handleiding concreet. Bij de voorbeelden passeren onder andere Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, de Heemkundige Kring De Bevelanden en de Heemkundige Kring Walcheren de revue, met voor collega-organisaties nuttige ervaringen. Zeeuws Erfgoed 13 juni 2011/02 CULTUURHISTORIE

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 13