STREEKTAAL Varia Nieuwe aflevering woordenboek Omroep Zeeland Cursus 'Kennismaking met het Zeeuws' Aandacht in het onderwijs Gezocht: enthousiaste vrijwilligers Zoals u weet werken in Zeeuws-Vlaanderen enkele enthousiastelingen mee aan het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten waarin ook de Zeeuws-Vlaamse woordenschat wordt behandeld. Op 17 maart werd in Gent de nieuwste aflevering gepresenteerd: Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deel III, aflevering 7: Het menselijk lichaam van Liesbet Triest, Matthias Lefebvre, Magda Devos, Jacques Van Keymeulen en Veronique De Tier. Deze aflevering brengt de regionale variatie in beeld van (Zeeuws-)Vlaamse termen die te maken hebben met het menselijk lichaam (lichaamsbouw, hoofd, romp, ledematen, ingewanden en zintuigen), geïllustreerd met enkele dialectkaarten waarop ook Zeeuws-Vlaamse woordenschat te zien is. Voor deze aflevering werden alle Nehalennias geëxcerpeerd, waardoor de woordenschat van Zeeuws-Vlaanderen duidelijk aan bod komt. Meer informatie: www.academiapress.be (waar het boek ook aangekocht kan worden) of op de website www.wvd.ugent.be van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Het boek is uitgegeven bij Academia Press en kost 35 euro. Inlichtingen ook bij de adviseur streektalen. tanimlriiWn-!-. irajj ih- Vtantnw Diideflun FM FMBT-vHij- Ir! Iniüiil Elke week op woensdag van 11.00 tot 11.30 uur is er op Omroep Zeeland een dialectspreker of -spreekster te horen. Enkele leden van de Zeeuwse Dialect Vereniging zijn benaderd om elk op zijn beurt naar de omroep te komen: Engel Reinhoudt, Jan Lauret, Frans van der Heijden, Ada van Klooster, Anja Kopmels, Jopie Meerman en Jaap Murre. In dit programma wordt een specifiek in de streektaal van de spreker gebruikt woord of zinsnede opgegeven, waarop het publiek kan reageren. Voorts is er aandacht voor activiteiten in de regio. Het programma wordt goed beluisterd. Gelukkig is er weer wat aandacht voor streektaal, maar iedereen is het er mee eens dat het nog meer mag en kan. De Zeeuwse Volksuniversiteit en de SCEZ zullen in de loop van 2011/2012 weer een cursus aanbieden over het Zeeuwse dialect. Wie geïnteresseerd is, kan dat nu al even doorgeven. De plaatsen zijn immers beperkt. De cursus in Zeeuws-Vlaanderen is gepland in het voorjaar van 2012 op maandagavonden, die in Schouwen in het najaar van 2011 op maandagmiddag. Soms blijft het stil, en dan plots is het er weer: aandacht voor streektalen in het onderwijs. Op dit ogenblik loopt er in Tholen een project op een basisschool en in Zeeuws-Vlaanderen geven Rinus Willemsen en Adri Scheele enkele workshops op scholen voor voortgezet onderwijs in Hulst en Terneuzen. We kunnen deze initiatieven alleen maar toejuichen! Kent u het softwareprogramma Excel een beetje? Of werkt u vaak met een of ander databaseprogramma? Vindt u het leuk om met dialectwoorden bezig te zijn? En hebt u wat tijd over? De adviseur streektalen zoekt enkele vrijwilligers om dialectwoorden in te voeren in een database of in Excel, om later dialect kaarten te kunnen tekenen. Als u interesse hebt, laat het dan even weten. Hebt u niet zoveel met databaseprogramma's, maar wilt u wel meehelpen als vrijwilliger? Geen probleem, de adviseur zoekt ook nog mensen die gescande teksten willen nalezen op fouten. De Zeeuwse Dialect Vereniging en de adviseur hebben Nehalennia gedigitaliseerd. Maar omdat de spelling van dialectwoorden niet altijd correct gelezen wordt door computers, is het nalezen eigenlijk wel noodzakelijk. Of gaat u liever op pad? Voor 'De Zeeuwse Klapbank' (www.zeeuwseklapbank.nl) zijn we nog op zoek naar nieuwe verhalen. Gaat u graag langs bij mensen en bent u bereid zo nu en dan op pad te gaan om verhalen te registreren, dan kunt u uw naam opgeven. Bent u geïnteresseerd in dialectspelling? De adviseur wil met dialectschrijvers nagaan waar de meeste problemen zich voordoen als men in het Zeeuws wil schrijven. Het is de bedoeling in enkele kleine werkgroepjes tot afspraken te komen, om op die manier een advies te kunnen geven aan beginnende dialect schrijvers. Bent u een dialectschrijver of leest u graag stukjes in het dialect, en storen sommige dingen u of vindt u bepaalde spellingen goed gevonden, laat het dan weten. Eind dit jaar hopen we een kleine brochure te hebben waarin de belangrijkste adviezen zijn opgenomen. We zijn ook op zoek naar enthousiaste jongeren die mee willen denken over de vierde editie van 'Zing Zeeuws'. Geïnteresseerd om mee te helpen? Binnenkort is er een startvergadering om de vierde editie van deze tweejaarlijkse liedjeswedstrijd te organiseren. We hebben uw inbreng nodig om er weer iets moois van te maken! Hebt u zelf nog een idee, dan is dat ook welkom. Alle inlichtingen en informatie bij de adviseur streektalen, Veronique De Tier: v.de.tier@scez.nl. Zeeuws Erfgoed 11 juni 2011/02 STREEKTALEN

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Erfgoed | 2011 | | pagina 11